Här hälsas du varmt välkommen till digitalstorytelling.se. På denna sida har vi skapat en plattform för alla de som är intresserade av, vill kunna utföra eller vill veta mer om digital storytelling. Detta koncept har växt fram som ogräs på en misskött gräsmatta. Då menas det inte på ett negativt sätt, utan ett positivt där många har fått upp ögonen för hur dagens media kan användas på ett bra och undervisande sätt. I digital storytelling blandas bilder och text på ett sätt som trollbinder de som tar del av berättelserna. På så sätt vill även vi på digitalstorytelling.se sprida informationen vidare, så att fler kan ta del av det nya sättet att sprida och berätta information.

På vår hemsida kommer du att hitta information om hur det går till att skapa digital storytelling, vilka element som måste finnas med, samt vad som inte ska ingå. Här kommer du även att finna inspiration från andra som redan kan detta fantastiska sätt att berätta intressanta historier och förmedla fakta. Du kommer även att finna olika bilder och texter som kan användas för ditt skapande av digital storytelling.

Alla information som ges på denna sida är avsedd för privat bruk, och de olika eventuella färdiga produktioner som du finner får inte användas i kommersiellt syfte, utan bara för undervisande ändamål. I övrigt hälsar vi dig välkommen till världen av digital storytelling, det nya och moderna sättet att berätta olika händelser och nyheter i livet. Kanske blir din introduktion av storytelling början på en helt ny och fantastisk del av ditt liv.