ADVOKAT STOCKHOLM

ADVOKAT STOCKHOLM

SKILLNAD ADVOKAT OCH JUR.KAND. För den oinvigde är det inte alltid så lätt att förstå och sätta sig in i vad det är för skillnad mellan en person som kallar sig advokat och en annan som titulerar sig Jur.Kand. Utan att vara helt uttömmande i ämnet kan man säga att […]

January 20, 2016 0 comments Uncategorized
Allt om iPhone

Allt om iPhone

iPhone För 6 år sedan drogs jag in i marknadens krafter, många “trendmedvetna” vänner visade upp en helt ny upplevelse inom den mobila “hysterin. Apple hade fått ett första grepp om den målgrupp som var mottagliga för att testa nya trender. Glömmer aldrig min första iPhone, öppnade ett fodral där en […]

December 1, 2015 0 comments Uncategorized
KONFERENS ARLANDA

KONFERENS ARLANDA

Välj rätt konferens miljö En konferenslokal kan vara så mycket mer än en klassisk konferenslokal. Många företag går i gamla fotspår och väljer ofta samma plats utan att testa något nytt. Lite trist kan man tycka.Varför inte välja en konferenslokal som sticker ut och som upplevs som något helt nytt. Det brukar […]

November 23, 2015 0 comments Uncategorized
REKRYTERINGSVERKTYG

REKRYTERINGSVERKTYG

TIPS REKRYTERINGSVERKTYG Utbudet när man skall upphandla ett rekryteringsverktyg är mycket stort. Det finns en uppsjö på marknaden och det gäller att “kryssa rätt” innan man slår till. 10 Viktiga punkter vid val av Rekryteringsverktyg Användargränsnittet skall vara tydligt och välstrukturerat samt lättförståeligt. Liknande ett CRM bör verktyget ha en lättnavigerad […]

November 23, 2015 0 comments Uncategorized
Vad är en digital storyteller?

Vad är en digital storyteller?

En digital storyteller skapar berättelser med en unik vinkling genom att använda sig av media. De multimediala verken kan skapas med hjälp av musik, ljudeffekter, animationer, filmer eller stillbilder. Det element som dock främst står i fokus är den digitala storytellerns röst. Berättaren kan exempelvis prata om en personlig åsikt […]

October 20, 2015 0 comments Uncategorized
Konsultera mot företag

Konsultera mot företag

Många företag väljer ofta att ta in konsulter för ett visst arbete, som exempelvis för ett internt projekt där man inte har kompetensen eller möjligheten att själv kunna ro projektet i hamn. Det kan handla om att man tar in en konsult för ett genomföra förändringar på företaget eller för […]

October 20, 2015 0 comments Uncategorized
Hur kommunicerar man bäst digitalt?

Hur kommunicerar man bäst digitalt?

De senaste 20 åren har det skett stora förändringar inom hur kommunikationen har utvecklats från att vara analog och fysisk till att övergå till digital kommunikation. Idag sker kommunikationen mellan människor främst på sociala medier som bland annat Facebook, Twitter eller Instagram. Fysiska brev ställer sig dagens ungdomar helt frågande […]

October 20, 2015 0 comments Uncategorized
Kontoret och möblerna i balans

Kontoret och möblerna i balans

Alla påverkas av den miljö som man vistas i, både hemma och på arbetsplatsen. Många är medvetna om att till exempel belysningskällor är en viktig del i hur atmosfären upplevs. Det finns mycket mer som påverkar hur miljön blir och hur den i sin tur påverkar människan. Att möblera rätt […]

October 20, 2015 0 comments Uncategorized
Hur kan jag hjälpa ditt företag?

Hur kan jag hjälpa ditt företag?

Ett företag behöver ibland hjälp utifrån. Det är fullt naturligt och kan bero på en rad olika faktorer. Vissa gånger saknas rätt kompetens för ett projekt eller en viss uppgift. Andra gånger är tiden en kritisk faktor och något måste bli klart snabbt. Anledningen är egentligen inte det viktiga, utan […]

October 9, 2015 0 comments Uncategorized
Översättning av din storytelling

Översättning av din storytelling

När du översätter din storytelling-berättelse kan det finnas platser, begrepp och symboler som innehåller en viss känsla, eller är kopplade till en lokal tradition. Dessa symboler, till exempel betydelsen av en viss blomma i ett land, kan man inte alltid förstå på det översatta språket och det är då viktigt […]

October 5, 2015 0 comments Uncategorized